Архитектурата в България

Центърът на София буренясва поради липса на градоустройствен план

Преди повече от една година Столичният общински съвет, разглеждайки поръчаните поредни варианти на Подробния устройствен план на местността „Западно направление”, прие с Решение No 321/27,04,2006г. за най-висока кота на застрояване тази от 25 метра. Забележително!

За съвременниците буди учудване фактът, че конфликтът относно височината на застрояване се е разразил още в онези години (1952-1953г.). Почти завършена е първата най-представителна сграда на Ларгото – Партийния дом. Две групи архитекти спорят относно височината на кота корниз. Първите настояват бъдещите сгради да се подравняват с главния корниз на Партийния дом, а другата група, в която са архитектите Петър Ташев, Димитър Цолов, Коста Николов и др., настоява за решително повишаване на етажността. Аргументите им са съществени – тази височина определя твърде малък мащаб за бъдещия център на столицата. Тогава, както и сега правителствотоима последната дума – приема се височината на застрояване около Ларгото да равни с атиката на Партийния дом. а повдигане корниза на главния вход на сградата и на кулата, за да се обвърже във височина с околните сгради.
Непонятно от какви съображения изведнъж от Столичния общински съвет е записана кота, която е с два етажа по-ниска от тази на Булбанк, чиито мащаб е подходящ за всички сгради до бул. Христо Ботев. В ОУП на София, утвърден от Народното събрание, е очертана точно тази тенденция. В днешно време височината за застрояване от 25 метра е подходяща за окръжен, даже за второстепенен град. Без да се правят в отсечката до бул. Христо Ботев небостъргачи, в тази нова част на центъра е необходим един по-монументален мащаб – мащаб, който нашите предшественици, видни архитекти от миналия век, са определили преди 60 години също след много остър конфликт.
Решението в момента е отново в ръцете на Столичния общински съвет, планът е върнат, тъй като не са приети препоръките от 2006г. на Комисията по градоустройство. СОС има право да вземе решение за друг – различен мащаб и да одобри с Подробния устройствен план и специфичните правила и норми силует с по-голяма височина. СОС има всички права, предвидени от законодателя и предвид особеното значение на местността „Западно направление” за градския център, трябва да вземе това решение.
Драматично изглежда една част от главния център на столицата, потънал в бурени, виждат се съборени къщи, изгорели прозорци – истински срам за столицата. Голям е грехът на предишните градски управи, че занемариха и не подготвиха тази територия за бъдещето, което доведе до отблъскване на ограмни инвестиции – те отидоха в покрайнините на София, а сградите в тази част на центъра в момента са напълно рухнали. От конкурса за „Западно направление”, спечелен от архитект Тодор Тодоров, са минали почти 7 години, в които се разработват и разглеждат един след друг варианти.
Но решението не търпи отлагане. Необходимо е да се приеме достоен за София, като европейска столица мащаб и то в най-кратки срокове, за да се създадат бързо възможности за привличане на инвестиции.
арх. Милена Михайлова, в-к Арх&Арт бр.29, 2007г


Статии за Архитектура

- Започна изграждането на...

- Градят се два нови...

- Столичани отново ще се радват...

- Архитектурата: преди всичко...

- Архитектурната критика ...

- Историческата среда около ...

- Екологично и енергоефективно ...

- Увековечават паметта на София...

- Музей на палеолита в Южна Корея...

- Авторитетен и представителен ...

- Архитектурното наследство на ...


Архитектурни Новини

Чествахме световния ден на Архитектурата

В Централния дом на архитекта тържествено беше отбелязан 1 октомври – Международният ден на архитектурата. В залата и в градината на ЦДА се събраха десетки творци от различни поколения, приели за своя съдба съзидателната и творческата професия на архитекта...

Тракийската гробница край Александрово е предложена за световен паметник

Тракийската гробница със стенописи в землището на село Александрово, Хасковска област е открита през декември 2000 година. Намира се югоизточно от него, в надгробна могила с диаметър около 60 метра и височина 15 метра. Конструкцията е от каменни блокове, на суха фуга, върхът на купола е покрит с плоча. Живописна украса има и в трите помещения на гробничното съоръжение – запазена в различна степен...